raza de soare'Raza de soare

A fost odată ca niciodată, într-un timp îndepărtat, o fericită rază de soare dansatoare. Ei îi plăcea mult să înoate în mare. Iar atunci, toate creaturile mării veneau la ea fericite să se joace cu fusta ei lungă şi strălucitoare.

Un sfert de secol trece, iar raza noastră de soare făcea aceleaşi lucruri: râdea, înota, dansa şi strălucea. De nicăieri, un băiat apare, iar raza de soare începe să strălucească cum n-a mai strălucit vreodată. Îi ia mână într-a ei şi încep să râdă, să înoate şi să danseze împreună. Dar asta n-a durat mai mult de 3 zile, deoarece băiat trebuia să plece într-un loc tare îndepărtat.

Ce a făcut raza noastră de soare? Ea a făcut ce ar face orice rază de soare. A continuat să strălucească şi să înoate în valurile frumosului ei suflet auriu.

Cum e să te îndrăgosteşti la 25 de ani? Câţi oameni au şansa asta, primesc acest dar preţios, această oportunitate de a se îndrăgosti cu toată înţelepciunea acumulată până la vârstă adultă de 25 de ani? Pentru mine a fost terapeutic şi divin. A eliberat un bagaj greu de pe umerii mei şi mi-a deschis inima, mi-a vindecat rănile trecute. Mulţumesc… Îmi voi aminti mereu această experienţă şi ce mi-ai zis:

“Bucură-te de acest sentiment, poate ai nevoie.” (Mă face să tremur pe interior numai când scriu.)

*****

laura1The sun ray

There was ones upon a time, long-long ago, one happy dancing sun ray. And she liked swimming in the sea a lot. All the creatures of the sea would welcome her with joy and play with her shiny long dress.

A quarter of a century passed and our sun ray was doing the same: laughing, swimming, dancing and glowing. From out of nowhere, a boy appeared and the sun ray started to glow as never before. She took him by the hand and started laughing, swimming and dancing together. But this only lasted for 3 days, because the boy had to leave in a place far-far away.

What did our sun ray do? She did what any other sun ray could do. Kept shining and swimming in the waves of her beautiful golden soul.

How is it to get a crush at 25? How many people have this chance, this precious gift and this opportunity to be in love with the wisdom of an adult at 25 year old? For me it was therapeutic and divine. It released a heavy weight from my back and opened my heart, healed my past wounds. Thank you… I will never forget this and what you said:

“Enjoy this feeling, maybe you need it.” (I feel like crying all over again just by writing it.)

Echipa Zig Zag prin România