Indicatoarele nu lipsesc din tot traseul nostru de la Curtea Domnească din Târgoviște ceea ce a făcut și mai ușoară orientarea. O clădire cu ceardac și pilono din lemn la etaj și acoperită cu șindrilă ne atrage atenția și ne oprim.

Lângă poarta mare, folosită în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, pe latura de sud-est a Curţii Domneşti, foarte aproape de biserica Sfânta Vineri, se află Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, găzduit în Casa Aramă.

Unic în țară prin evaluarea documentar-istorică și artistică a exponatelor, acest loc adăposteşte mărturii ale civilizaţiei unui popor, exprimată printr-unul din cele mai profitabile meşteşuguri – tiparul.

Aici o doamnă ne întâmpină cu un zâmbet și salut prietenesc după care ne explică câteva detalii despre istoria tipografiei românești. Aflăm că Cele mai vechi texte scrise sunt cele găsite pe tablițele de lut (mileniul IV i. H.). Dacii cunoșteau scrierea folosind la început alfabetul grec, apoi cel latin.

Toată istoria tiparului începe cu tipografia lui Macarie de la Mănăstirea Dealu unde se tipăresc primele cărți de cult în limba slavonă (1510) moment în care Diaconul Coresi a adus primele tipărituri românești, care stau la baza apariției limbii romane moderne (1582).

Apare o tiparniță nouă adusă de Șerban Cantacuzino la Mitropolia din Bucuresti moment în care se tipărește Biblia (1688). Apar mai multe modele de tiparnițe, iar cărțile pot fi legate acest obicei devenind un meșteșug. Doamna ne arată o carte din copertă din lemn cu piele extrem de veche și valoroasă.

Pe lângă aceste obiecte muzeale care îți atrag atenția vei regăsi și: ornamentele tipografice, inelele sigiliare, xilogravurile, valoroasele legături de carte şi tiparniţa din secolul al XVIII-lea fiind piesa de rezistenţă a expoziţiei.

Muzeul se află într-o construcție, pe locul unei case egumenești construite de călugării de la mănăstirea Dealu în anul 1802. Au mai rămas câteva ziduri din acea construcție, pe care le poți vedea în subsolul muzeului, fiind rămășițele beciurilor domnești cantacuzine, aici fiind adăpostită și biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino.

“Casa Aramă” este monument de arhitectură în stilul arhitectural neoromânesc, operă a arhitectului Ion Mincu.

Muzeul face parte din Complexul Național “Curtea Domnească”, un important centru cultural, un muzeu care respiră, prin monumentele sale, istoria acestei țări, cuprinde 29000 mp și este printre cele mai bine păstrat ansamble medievale din România. Cuprinde ruinele Palatului Domnesc, Turnul Chindiei, două lăcașuri de cult, crama și baia domnească și este locul unde istoria românilor s-a scris o perioadă lungă de timp.

Citește aici despre toată experința la Curtea Domnească din Târgoviște.

Cu drag de călătorii,

Cosmina din Zig Zag prin România

Echipa Zig Zag prin România