Una dintre ctitoriile domnitorului Matei Basarab şi a soţiei sale Elena, Mănăstirea Negoeşti are o vechime de mai bine de 300 de ani. Între anii 1640 și 1650, timp de 10 ani, domnitorul Matei Basarab a avut la Negoești o reședință de vară unde se reunea Divanul Țării, emitea hrisoave domnești și primea ambasadori.

Marele personaje de seamă ale istoriei au trecut pe la această biserică. Nu există însemnări istorice, însă prima sfințire a avut loc în anul 1649, unde a fost prezent și domnitorul Matei Basarab cu soția Elena care vara locuiau în reședința de vară.

Biserica este la 20 km de Oltenița și peste 90 de Călărași și a fost recent renovată.

Cu drag de călătorii,

Cosmina

Echipa Zig Zag prin România